0 Kč bez DPH

Obchodní podmínky

 

I.
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu 
www.km-podlahy.cz

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při nákupu v internetovém obchodě www.km-podlahy.cz mezi kupujícím a prodávajícím.
Prodávajícím se rozumí osoba, která jedná v rámci své obchodní činnosti, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Provozovatel internetového obchodu je osoba Marek Köhler, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 70206657, DIČ CZ8009045308 (plátce DPH).

Kupujícím spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím, který není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi internetovým obcodem KM podlahy jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

 

 OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná
o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, není tato objednávka realizována.
Objednání probíhá pomocí odeslání objednávkového formuláře. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o jejím zařazení do objednávkového systému. Současně je kopie této informace odeslána na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při vyplňování objednávkového formuláře či registraci. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem obchodu.

 

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 

 

CENY

 

V internetovém obchodě www.km-podlahy.cz jsou ceny platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.
Zálohy na zboží
U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 80% z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni personálem obchodu.
 
Garance nejnižší ceny
V případě, že kupující bude mít zájem na snížení ceny zboží na základě konkurenční nabídky, je potřeba kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@km-podlahy.cz a v emailu uvést informace nutné k ověření této nabídky (tj. informace o prodejci nebo jeho internetové stránky, přesný název zboží, cenu, apod.). Prodávající informace ověří a pokud bude skutečně cena nabízená jiným prodejcem nižší, tak se prodávající pokusí co nejdříve nabídnout kupujícímu minimálně stejně výhodnou nabídku. Zpětná úprava ceny není možná, a proto je nutné kontaktovat prodávajícího před samotným podáním objednávky. Podmínky:
 
 • prodejce musí předmětné zboží nabízet na území České republiky;
 • musí se jednat o stejný druh zboží (tj. stejný výrobek od stejného výrobce), zboží musí být ve stejné kvalitě, ve stejném množství, musí být nové, nepoužité;
 • na zboží musí být poskytována stejná záruční lhůta a nesmí pocházet z neautorizovaného distribučního zdroje, protože my prodáváme jen zboží od autorizovaných prodejců nebo přímo od výrobců;
 • do ceny zboží musí být započteny i související poplatky (dopravné, balné, atd.), případně náklady na tyto související poplatky musí být také srovnatelné.

 

Ceny, skladovou dostupnost a produkty uvedené v internetovém obchodě www.km-podlahy.cz nelze vztahovat na ceny, skladovou dostupnost a produkty v kamenné prodejně.

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:
 • Odeslat e-mail na dresu info@km-podlahy.cz s následujícím textem: "Žádám
  o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám
  o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.....................
  ".
 • Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.
 • Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství Vám vystavíme opravný daňový doklad a zašleme jej na e-mailovou adresu z objednávky. Opravný daňový doklad vytiskněte, doplňte Váš podpis, datum a místo podpisu, a odešlete oskenovaný na e-mail info@km-podlahy.cznebo na adresu kamenné prodejny.
 • Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (např. podlahové krytiny v rolích upravené na míru), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. 
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v prodejně (zboží objednané
  v internetovém obchodě www.km-podlahy.cz
   NELZE platit platební ani kreditní kartou),
 • bezhotovostní platba předem na účet. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).
 Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 
 
DODACÍ PODMÍNKY
Osobní odběr na prodejně:
Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese prodejny v její běžné prodejní době. Zboží bude rezervováno v prodejně sedm dní. Nedomluví-li
se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:
Kupujícímu bude objednané zboží doručeno přepravní službou TOPTRANS, PPL, případně Českou poštou.
V případě volby bezhotovostní platby předem, bude zboží odesláno kupujícímu první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem
na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Společnost TOPTRANS nabízí dodatkové služby, které si lze objednat:

TOP-COMFORT
Způsob doručení zásilky včetně výnosu do patra, předpokladem je aktivní asistence příjemce, pouze 1 ks s maximální váhou 100 kg. Příplatek činí 430,- Kč.
 
TOP-COMFORT Plus
Jedná se o způsob doručení All-Inclusive, kdy zásilka (maximálně 3 ks po 100 Kg pro jednoho adresáta) je doručována 2 pracovníky (řidič + závozník) zcela bez výpomoci příjemce a to přímo na určené místo v bytu (kanceláři apod.), navíc v čase, který si příjemce předem určí. Služba obsahuje telefonickou avizaci, rozbalení a kontrolu výrobku, potvrzení a zpětné odeslání dodacího listu. Příplatek za tuto službu činí 790,- Kč. Služba TOP-COMFORT Plus je poskytována pouze v rámci měst se sídlem depa TOPTRANS.
 
TOP-PRIVAT
Večerní doručení Vaší zásilky od 16.00 do 20.00 hodin. Tato služba je poskytována bez příplatku, pokud je místo vykládky ve městě se sídlem depa TOPTRANS. V ostatních případech je účtován příplatek 360,- Kč. 
V případě zájmu o dodatkové služby uveďte, prosím, tento požadavek do poznámky v objednávkovém formuláři.
 
TOPTIME
Dopolední doručení Vaší zásilky do 12.00 hodin. Za tuto službu je účtován příplatku dle tarifních podmínek TOPTRANS. Na dotaz Vám bude sdělena výše příplatku. 
 

Střediska TOPTRANS: Praha, Kralupy nad Vltavou, Kolín, České Budějovice, Benešov, Cheb, Plzeň, Beroun, Lovosice, Liberec, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, Trutnov, Brno, Uherské Hradiště, Hodonín, Třebíč, Svitavy, Jihlava, Olomouc, Šumperk, Nový Jičín, Ostrava

 
 
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím. 

V případě volby konkrétního přepravce, uveďte, prosím, požadovanou přepravní společnost do poznámky v objednávkovém formuláři.  
 

Lhůty dodání zboží:

U položek s označením dostupnosti SKLADEM, jsou objednávky běžně odesílány do 2-4 pracovních dnů.

U ostatních položek jsou objednávky běžně odesílány dle uvedené dostupnosti v kartě zboží. 

 
CENA DOPRAVY:
dopravné včetně dobírky: 169,- Kč
dopravné zásilky nad 100 kg: 400,- Kč
osobní odběr na prodejně Olomouc: zdarma
Akce 'DOPRAVA ZDARMA' - u vybraných druhů zboží s tímto označením Vám dopravné po celé ČR nebude účtováno (dopravné zdarma).
 
REKLAMACE PŘEPRAVY ZBOŽÍ
Kupující je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená.
V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží. V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat 
záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Do záznamu uveďte druh a rozsah poškození, datum a požadujte kopii záznamu s podpisem řidiče. Doporučujme pořídit fotografie poškození! Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. E-mailem na adresu info@km-podlahy.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi.

Skryté poškození, ke kterému došlo vlivem  přepravy, je zákazník povinnen nahlásit do 2 dnů prodávajícímu. Na pozdější ohlášení skrytého poškození nelze škodu na obsahu uplatnit (dle obchodních podmínek přepravní společnosti).
 
 
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
 
II.
Reklamační řád internetového obchodu
www.km-podlahy.cz
Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného prostřednictvím internetového obchodu www.km-podlahy.cz V případě,
že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@km-podlahy.cz nebo na telefonním čísle +420 731374879 (k dispozici Po – čt 10.00 – 17.00 hod).

 

OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE 

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne,
kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).
Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:
 • na e-mailovou adresu info@km-podlahy.cz
 • na telefonním čísle +420 731374879 (k dispozici Po – čt 10.00 – 17.00 hod)
 • poštou na adresu provozovatele: KM podlahy,Olomouc-Slavonín-Jižní 296/118
Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.
Povinnosti a práva prodávajícího: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li u konkrétních produktů uvedeno jinak.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
Záruka se nevztahuje na následující případy:
 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.  

ROZPOR S KUPNÍM SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
Prodávající tímto kupujícího výslovně upozorňuje na skutečnost,že barva, odstín či kresba zboží zobrazená na monitoru nebo displeji je pouze ilustrativní a může být odlišná od skutečné barvy prodávaného zboží. Tato odchylka může vzniknout při zpracování publikovaných obrázků zboží, nastavením monitoru nebo displeje. Odchylka v barvě, odstínu nebo kresbě nabízeného a dodaného zboží proto není vadou zboží, kterou by kupující mohl reklamovat.
 
V Olomouci dne 1.1.2016

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.